VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 213
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 03.07.17 18:41
Tema: Vei
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Smedplassvegen   11  
Koordinater: 613095,35   7069075,8
Kommunens kommentarer
Kart