VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 221
Status: Under behandling
Dato/tid: 03.09.17 18:54
Tema: Vei
Problem: Veilys skadet
Observasjonssted
Adresse: Nordsivegen   22   C
Koordinater: 612971   7071360
Kommunens kommentarer
Kart