VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 271
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 13.03.18 15:19
Tema: Vei
Problem: Veiskilt skadet
Observasjonssted
Adresse: Middelfarts veg   1  
Koordinater: 608072   7066357
Kommunens kommentarer
Kart