VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 280
Status: Ikke vårt ansvar - videresendt til ansvarlig
Dato/tid: 09.04.18 11:26
Tema: Vei
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..    
Koordinater: 612540   7066902
Kommunens kommentarer
Kart