VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 284
Status: Vårt ansvar - utsatt til: se logg
Dato/tid: 30.04.18 14:31
Tema: Avløp
Problem: Kum lokk skadet
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..   6  
Koordinater: 614132   7070391
Kommunens kommentarer
DatoTekst
07.05.18 10:09Befaring er gjennomført og behovet for utbedring er vurdert som ikke akutt. Utbedring kan forventes i løpet av våren / forsommeren.
03.05.18 10:34Utbedring er bestilt.
Kart