VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 291
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 09.08.18 10:18
Tema: Vei
Problem: Trafikklys skadet
Observasjonssted
Adresse: Ringvegen   14  
Koordinater: 613783   7070424
Kommunens kommentarer
Kart