VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 292
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 13.08.18 06:51
Tema: Avløp
Problem: Vann i kjeller
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..    
Koordinater: 612540   7066902
Kommunens kommentarer
DatoTekst
28.08.18 08:15Kollapset hovedledning ble funnet og er nå utbedret.
Kart