VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 293
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 20.08.18 09:21
Tema: Vei
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Pekt i kart..   7  
Koordinater: 612537   7070993
Kommunens kommentarer
Kart