VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 299
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 05.09.18 11:37
Tema: Vei
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Stokkanvegen   28   F
Koordinater: 601834,94   7054758,31
Kommunens kommentarer
Kart