VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 302
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 09.09.18 20:34
Tema: Vei
Problem: Svart pære
Observasjonssted
Adresse: Smedplassvegen   5   B
Koordinater: 612995   7068963
Kommunens kommentarer
Kart