VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 303
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 10.09.18 21:09
Tema: Parkering og trafikk
Problem: Trafikkhindring
Observasjonssted
Adresse: Håkon den godes gate   48   A
Koordinater: 613630   7070957
Kommunens kommentarer
Kart