VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 304
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 17.09.18 20:50
Tema: Vann
Problem: Trykk lav
Observasjonssted
Adresse: Verdandes veg   10   A
Koordinater: 611927   7071503
Kommunens kommentarer
DatoTekst
21.09.18 08:31Trykkfall skyldtes driftsavvik ved trykkøkningsstasjon.
Kart