VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 315
Status: Ikke behandlet
Dato/tid: 04.11.18 13:00
Tema: Vei
Problem: Veilys skadet
Observasjonssted
Adresse: Grendevegen   28  
Koordinater: 600900   7065333
Kommunens kommentarer
Kart