VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 317
Status: Vårt ansvar - utbedret
Dato/tid: 12.11.18 18:58
Tema: Vann
Problem: Uten vann
Observasjonssted
Adresse: Klivlebakken   5  
Koordinater: 614480   7070128
Kommunens kommentarer
DatoTekst
13.11.18 15:39Fravær av vann skyldtes hovedledningsbrudd. Hovedledningen var ferdig utbedret rundt midnatt.
Kart