VIS HENVENDELSE

Meldingen vises med den informasjon denne ble registrert, samt eventuell kommentarer kommunen har lagt inn for publikum. Personlig informasjon og kommentarer registrert med meldingen blir ikke vist!
Henvendelse
Nr: 319
Status: Under behandling
Dato/tid: 28.11.18 13:42
Tema: Vei
Problem: Hull i veg
Observasjonssted
Adresse: Grendevegen   1  
Koordinater: 600783   7065287
Kommunens kommentarer
Kart